Evävakain

Evävakain

Ei niin suurta laivaa, etteivätkö aallot ja tuuli saisi sitä keinumaan.

Teknisessä mielessä laivan keinunta on laivan pitkittäisakselin ympäri tapahtuvaa kulmaliikettä. Keinunnasta on haittaa muun muassa matkustaja- ja sotalaivoille, ja historian saatossa merenkävijät ovatkin kehitellet erilaisia konsteja, joilla keinuntaa voisi vaimentaa.

Vanha ja halpa keino on palleköli. Se on aluksen keskellä, pohjan ja sivun välisessä kaarevassa osassa, eli palteessa sijaitseva pitkä ja ohut köli. Myös evävakaimen tehtävä on vaimentaa aluksen keinuntaa. Evävakain on siipeä muistuttava uloke laivan pohjassa. Useimmiten niitä on yksi, kaksi tai kolme paria laivan keskellä palteen kohdalla, mahdollisimman kaukana laivan painopisteestä.

Evävakain muistuttaa muodoltaan lentokoneen siipeä ja toimiikin vähän samalla lailla. Laivan liikkuessa eteenpäin evä synnyttää voiman, joka on hydrodynaamisen nostevoiman ja vastusvoiman resultantti. Evä vaimentaa keinuntaa, koska sen synnyttämä voima on laivan keinumissuunnan vastainen. Voiman suuruus riippuu laivan nopeudesta, evän kohtauskulmasta veteen ja keinunnan kulmanopeudesta.

Evävakaimet kiinnittyvät laivaan akselin välityksellä. Evän ja veden kohtaamiskulmaa säätelevä tietokone kääntelee evää keinunnan tahdissa. Tietokone saa tietoa laivan keinunnasta gyroskoopin, eli erään-laisen hyrrän avulla. Se ohjaa evää kääntävää hydraulijärjestelmää siten, että evä kääntyy ääriasennosta toi-seen alle kahdessa sekunnissa.

Evävakaimet voidaan vetää laivan runkoon silloin, kun niitä ei tarvita. Näin tehdään muun muassa hiljaisilla nopeuksilla, laituriin kiinnityttäessä ja jäissä ajettaessa.

comments powered by Disqus